Miejski Klub Sportowy Neptun Końskie przyjmuje strategię rozwoju klubu na lata 2021 – 2026. Celem jest profesjonalizacja funkcjonowania jednostki, a w dalszej perspektywie sportowe awanse oraz rozwój biznesowy. 

Zarząd Neptuna Końskie rozpoczął współpracę z prawopilkarskie.pl, które reprezentuje adwokat Dariusz Laszczyk. W ramach współpracy przygotowana została Strategia Rozwoju Klubu na lata 2021 – 2026 obejmująca m. in. :

  • zmiany organizacyjno – prawne struktur Klubu,
  • podjęcie działań integrujących i aktywizujących lokalną społeczność razem z władzami samorządowymi,
  • pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania,
  • rozpoczęcie działań marketingowych,
  • utworzenie Klubu Biznesu.

Niebawem wystartują pierwsze projekty realizowane w ramach Strategii Rozwoju Klubu.